Formulář pro odstoupení od smlouvy

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy 

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

 

Adresát kafe Omylem, Milady Horákové 817/48, 170 00, Praha 7, IČO: 08845067

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)/o poskytnutí těchto služeb (*)

 

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů 

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě) 

 

 

V ..........  dne  ..........

 

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.